Radiové sítě

                                                                                                                                                                                                                                                                               Elektroservis Bulka

Textové pole:  Nové radiostanice Entel HX-421G pro pásmo VHF
Textové pole:  Nové radiostanice Entel HX-481G pro pásmo UHF
Textové pole:  Nové radiostanice Entel HX-410  pro pásmo MB

             Radiostanice Entel HX 400